Declaració pous i perforacions domèstiques

Pous i perforacions domèstiques: una nova reglamentació

El decret del 2 de juliol del 2008 estableix  l’obligació, per cada particular que utilitza o vol realitzar obres per a extreure aigua subterrània per a una utilització  domèstica, de declarar aquestes obres o el seu projecte d’obres a l’ajuntament.
Aquesta obligació està vigent des del 1er de gener del 2009.

Així, qualsevol obres noves realitzades després del 1er de gener del 2009 s’han de declarar com més tard 1 mes abans el principi de les obres.
Concernint les obres existents al 31 de desembre 2008, s’han de declarar  abans del 31 de desembre del 2009.
La declaració s’ha de fer omplint el formulari adjunt, esmentant les característiques principals de les obres de perforació(sense entrar en detalls massa tècnics) així com informacions relatives a la xarxa de repartició de l’aigua extreta.

Aquest formulari s’ha de dipositar als ajuntaments de barri, o enviar-lo a la Direcció Higiene i Salut BP 20931 - 11 carrer Emile Zola 66931 PERPINYÀ Cedex.