Casa d'Accés al Dret

la Casa d'Accés al Dret

Horaris d'obertura

Del dilluns al divendres de les 8h00 a les 12h00 i de les 14h00 a les 17h00

Missions

El personal d’acolliment de la Casa  d’Accés al Dret us ajuda pel vostre tràmit en :

 • Informar-vos sobre els vostres drets i deures,
 • Orientar-vos cap als bons interlocutors,
 • Fixar-vos  una cita gratuïta amb els professionals del Dret que fan  permanències a la M.A.D.

Al cor de Perpinyà, la Casa d'accés al dret us proposa informacions pràctiques, consultes jurídiques gratuïtes i d’aquesta manera us permet conèixer millor i fer valer els vostres drets.

Relacionar-vos  amb els professionals del Dret

 • Advocats
 • notaris,
 • Agutzils

Una presència judiciària :

 • Mediadors penals i familiars
 • Delegats del procurador
 • Conciliadors
 • El Servei Penitenciari d’Inserció i de Provació
 • La Protecció Judicial de la Joventut
Associacions :
 • El Centre d’Informació als Drets de les Dones i de les Famílies dels P.O. CIDFF
 • L’Associació Departamental d’Ajuda a les Víctimes d’Infraccions Penals ADAVIP
 • La Unió Departamental de les Associacions  Familiars UDAF
 • La Federació Nacional dels Accidentats del Treball i dels Minusvàlids FNATH

Si us pregunteu :

 • He guanyat el meu judici al Tribunal, com fer aplicar aquesta decisió?
 • Necessito un advocat per a divorciar ?
 • Com he de fer per a redactar el meu testament ?
 • Com demostrar una discriminació?
 • o per a qualsevol altra pregunta…

Ens podeu venir a trobar a la Casa d’Accés al Dret o contactar-nos al telèfon

Les consultes jurídiques són gratuïtes i tenen lloc en el respecte de la confidencialitat de les entrevistes.

Contacts

Maison d'accès au droit

Plan de : Maison d'accès au droit
1 place Joseph Deloncle
66000 Perpignan
04 68 66 34 56
04 68 62 39 38